گردونه ی masoud007
masoud007 (تبلیغ)

تعمیرات درب اتوماتیک

نصب و تعمیرات تخصصی درب برقی شیشه ای انواع درب اتوماتیک : 1- درب اتوماتیک شیشه ای کشویی (اسلایدینگSliding ) 2- درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی 3- درب اتوماتیک شیشه ای بازویی 4- درب اتوماتیک شیشه ای فولدینگ – فلزی و چوبی 5- دربهای اتوماتیک شیشه ای گردو نیمگرد 6- درب اتوماتیک شیشه ا بیشتر ..

 |